آخرین بروزرسانی های سایت

https://www.download.zeynal.ir/imagemataleb/sime-barg-va-parandegan.jpg

 

براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد علت برق گرفتگي را بدانيم .

همانطور كه ميدانيم برای برقراری جريان الكتريكي در يک جسم بايد دو قطب مثبت و منفي يک منبع الكتريكي را به جسم وصل كرد در اين صورت الكترونها از سمت قطب منفي به سمت قطب مثبت حركت كرده و جريان الكتريكي برقرار ميشود. هنگامي كه قسمتي از بدن يک جاندار به سيم برق برخورد كند و قسمتي ديگر از بدن آن با زمين در تماس باشد الكترونها از طريق بدن به سمت زمين كه بزرگترين گيرنده الكترون است حركت كرده و اصطلاحا جاندار دچار برق گرفتگي ميشود.

و امّا . . .

بدن پرنده ای که روی سیم نشسته مانند یک شاخه مدار است که مقاومت آن نسبت به شاخه دیگر ( قطعه سیم کوتاه بین دو پای پرنده ) فوق العاده زیاد میباشد به این دلیل شدت جریان برق در این شاخه ( بدن پرنده ) ناچیز است و صدمه ای نمیرساند. اما اگر پرنده ای که روی سیم نشسته است، بال ، دم یا منقارش با آهنی تماس پیدا کند و یا به طور کلی به نحوی با زمین اتصال بیابد ، آن وقت برقی که از راه بدن پرنده به زمین میرود پرنده را خواهد کُشت. چنین حادثه هایی اغلب اتفاق می افتد.
پرندگان عادت دارند وقتی که روی میله های افقی تیرهای شبکه برق با ولتاژ بالا مینشینند منقار خود را با سیم برق پاک کنند. از آنجا که این قسمت و پرنده ای که روی آن نشسته است مستقیماً با زمین اتصال دارد ، وقتی پرنده با سیم برق تماس پیدا کند ، حتماً کُشته خواهد شد. این گونه حوادث بقدری اتفاق می افتد که زمانی در آلمان برای جلوگیری از تلف شدن پرندگان تدابیر ویژه ای اتخاذ کردند. برای این منظور روی میله های افقی تیرهای شبکه برق با ولتاز زیاد نشیمنگاههایی از جنس عایق نصب میکنند تا پرندگان هم بتوانند روی آن بنشینند و منقارشان را با سیم پاک کنند و هیچ صدمه ای نبینند. در مواردی دیگر جلو نقاط خطرناک را با وسایل مخصوص سد میکنند تا بدن پرندگان با آن تماس نیابد.

چنانچه پرنده ای یا پرندگانی روی یک سیم لخت بنشیند دچار برق گرفتگی نمیشوند. ولی اگر همین پرندگان با دو سیم لخت تماس حاصل کنند جریان از بدن آنها به زمین خواهد رفت. پس بلافاصله دچار برق گرفتگی خواهند شد. همچنین اگر دو پرنده هر کدام روی یک سیم لخت ( مثبت ، منفی ) نشسته باشند تا زمانی که با هم تماس نداشته باشند، زنده ميمانند، ولی به محض تماس بالها یا بدنشان با هم ، هر دو دچار برق گرفتگی شده و میمیرند.

البته انسان هم ميتواند مثل پرنده روی سیم بايستد و هیچ اتفاقی برايش نیفتد!!؟

اگر انسان دو دست و یا دوپای خود را ( بدون اينكه كوچكترين تماسي با زمين داشته باشد ) همزمان روی یک سیم معلق در هوا قرار بدهد مانند این است که خودش هم عضو سیم برق است و هیچ اتفاقی برایش پیش نمی آید ولی اگر با هزارم ثانیه مکث داشته باشد دچار برق گرفتگي ميشود.



بدون نظر
نوشته شده توسط زینال

برچسب ها

لیست نظرات

0 نظر

code